BodySculpt - EM elektroimpulser

Beskrivning

BodySculpt EM bygger muskler och förbränner fett medan du vilar.

BodySculpt EM har träningsprogram som består av en serie av ett faktiskt fysiskt träningsprogram, som är idealiskt utformat för maximal stimulering som leder till bästa resultat.

Behandlingsområden:

Mage Rumpa Lår och Vader

Biceps/Triceps

Rehabilitering vid artroser och/eller vid skador i rörelseapparaten bl a muskelbristning och skador i senor, ledband och/eller ligament samt Fibromyalgi etc

Effektiv mot

Effekter på muskler Nyligen genomförda studier rapporterade att i genomsnitt 17-18% ökning av magmuskel tjockleken observerades hos behandlade patienter en till två månader efter HI-EMT behandlingar. Effekter på fett Flera nyligen genomförda kliniska studier från USA med CT-, MRI- och ultraljudsutvärderingar har rapporterat cirka 21% minskning av subkutant fettlager hos patienter som behandlats med HI-EMT-baserad enhet på buken.

Behandlingstid

En enda behandling tar bara 20 till 30 minuter, 2-3 behandlingar per vecka, skulle vara tillräckligt för ett perfekt resultat för de flesta. Generellt rekommenderas 4-6 behandlingar.

Kategori:

⨯ Alla kategorier